วีซ่าออสเตรเลีย จะมีการปรับปรุงกฎใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2555

วีซ่าออสเตรเลีย จะปรับเปลี่ยนกฎวีซ่า ในวันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย และ วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในแต่ละซับคลาส จะมีการปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยจะมีการปรับขึ้น ประมาณ 5 – 15 % ในบางประเภท ซึ่งอาจหมายรวมถึง วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย และ วีซ่าธุรกิจออสเตรเลียด้วย แต่สำหรับ วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย จะปรับลดค่าธรรมเนียมลง 5 % สำหรับจำนวนตัวเลขที่แน่นอนของค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่ละประเภทนั้น จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ที่จะถึงนี้
  2. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 สถานทูตออสเตรเลียจะมีการปรับปรุงในเรื่องค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียที่ชำระด้วยสกุลเงินต่างประเทศ การปรับปรุงค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อประเทศที่ชำระค่าธรรมเนียมในสกุลเงินของต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมในสกุลเงินออสเตรเลี่ยนดอลล่าร์ ซึ่งกฎที่มีการยกเลิกได้แก่ “Payment of Visa Application Charges and Fees in Foreign Currencies, (IMMI 11/007)” ถูกแทนที่ด้วย “Payment of Visa Application Charges and Fees in Foreign Currencies, (IMMI 11/056)” เช่นเดียวกับกฎ “Places and Currencies for Paying of Fees, (IMMI 11/008)” จะถูกยกเลิก โดยจะแทนที่ด้วยกฎค่าวีซ่าใหม่ตาม “Places and Currencies for Paying of Fees, (IMMI 11/057)” ซึ่งทางสถานทูตจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม 2555

ข้อมูลจาก http://www.immi.gov.au

Advertisements