เรียนต่อต่างประเทศ – สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจไปเรียน

ผู้ที่สนใจไป เรียนต่อต่างประเทศ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่ใด หรือ หลักสูตรใดนั้น มีสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ เพราะการไปเรียนต่อต่างประเทศ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิต ซึ่งการมีข้อมูลที่ดี รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเป็นไปได้อย่างราบรื่น และช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนได้

studyabroad-temporary

ปัจจัยที่ควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ อาจแบ่งเป็นข้อใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

  • เป้าหมายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอันดับแรก เพราะการมีเป้าหมาย หรือการได้เรียนในสิ่งที่ชอบ จะเป็นตัวแปรที่ช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือการทำงานในอนาคต
  • ประเทศที่สนใจไปเรียนต่อ มีหลากหลายประเทศที่มีความแตกต่าง ข้อดี ข้อด้อยแตกต่างกันไป สามารถอ่านข้อมูลได้จากเมนู เรียนต่อต่างประเทศ ทางขวามือ (PC) หรือ ลิงค์ด้านล่าง (Mobile) ประกอบการพิจารณา
  • หลักสูตรที่สนใจ ควรพิจารณาจากเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องเรียน รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษา ให้เหมาะสม และตรงกับสิ่งที่เราอยากจะเรียน
  • สถาบันการศึกษา สามารถพิจารณาได้จากความน่าเชื่อถือของสถาบัน นโยบายการเรียนการสอน รางวัลที่เคยได้รับ  และอันดับ (Ranking) รวมถึงการได้รับการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ด้วย
  • เส้นทางการศึกษา ควรที่จะทราบเส้นทางการศึกษาในหลักสูตรที่เราต้องการเรียน เพราะแต่ละสถาบันอาจจะมีเส้นทางการศึกษาที่แตกต่างกัน
  • วุฒิการศึกษา และผลการเรียน ที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน ต้องสำรวจตัวเองว่ามีวุฒิการศึกษาหรือระดับผลการเรียนที่สามารถสมัครเรียนกับสถาบันที่เราสนใจได้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ละสถาบันจะมีเกณฑ์การสมัครขั้นต่ำ แจ้งให้ทราบ
  • ความสามารถในการใช้ภาษาและระดับภาษา ระดับภาษาที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนนั้น จะสูงมากน้อยขนาดไหนนั้น ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา หลักสูตร และกฎของสถานทูตนั้น ๆ (ในบางประเทศ) ยกตัวอย่างเช่น การไปเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ ในบางประเทศ ไม่จำเป็นต้องแนบใบประกาศรับรองผลทักษะภาษา แต่ในบางประเทศต้องใช้ หรือ กรณีต้องการเรียนต่อ ปริญญาโท บางสถาบันอาจต้องการผลทักษะภาษา เช่น IELTS ที่ 6.5 ขึ้นไป เป็นต้น
  • ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ นอกเหนือจากค่าเรียนแล้ว ยังต้องคำนวณงบประมาณค่ากินค่าอยู่ ค่าใช้ชีวิตประจำวัน ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน ตลอดทั้งหลักสูตร รวมถึงเงินการันตีที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า สำหรับไปเรียนต่อต่างประเทศ อีกด้วย
  • สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ ควรพิจารณาถึงอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศของเมืองที่เราสนใจไปเรียน ว่าจะสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศที่แตกต่างได้หรือไม่ เพราะหากปรับตัวไม่ได้ หรือปรับตัวได้ช้า อาจส่งผลให้มีการเจ็บป่วย ทำให้เรียนตามเพื่อน ๆ ไม่ทัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนในระยะยาวได้
  • ลักษณะการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง การไป เรียนต่อต่างประเทศ นักเรียนจะต้องเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมถึงกฎระเบียบ กฎหมาย ธรรมเนียม มารยาท ที่ต่างกัน ดังนั้น จึงไม่ควรมองข้าม ที่จะหาและเก็บข้อมูล ใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าหากต้องไปใช้ชีวิตนักเรียน จะสามารถปรับตัวยอมรับกับสิ่งใหม่ ๆ ได้หรือไม่

Credit : http://www.educatepark.com/studyabroad/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s