กฎของ วีซ่าอังกฤษ ที่จะมีผลในวันที่ 6 เมษายน 2555

วันที่ 15 มีนาคม 2555 มีกฎหลายข้อที่ถูกปรับเปลี่ยน ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่ 6 เมษายน ที่จะถึงนี้

การปรับเปลี่ยนนี้ แบ่งเป็นเรื่อง ๆ คือ

การขอ วีซ่าอังกฤษ ภายใต้ระบบฐานคะแนน

เทียร์ 1 (High Value migrants)

 • สิ้นสุดโครงการ Post-study work ภายใต้ระบบฐานคะแนนแบบเทียร์ 1
 • เริ่มโครงการเทียร์ 1 แบบใหม่ คือ เส้นทาง Graduate entrepreneur
 • เริ่มใช้เงื่อไขแบบใหม่ในการเปลี่ยนประเภทของวีซ่าแบบเทียร์ 1 (จาก Graduate entrepreneur หรือ Post-study work ไปเป็น Entrepreneur
 • ต่ออายุ จำนวน 1000 ที่ สำหรับวีซ่าเทียร์ 1 แบบ Exceptional talent ไปครั้งละ 2 ปี

เทียร์ 2 (skill worker)

 • จำกัดระยะเวลาวีซ่าของผู้ขอวีซ่าอังกฤษแบบเทียร์ 2 ให้เป็น 6 ปี สำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไขมาตั้งแต่ 6 เมษายน 2554
 • จำนวนเงินต่ำสุดที่จำเป็นต้องแสดง คือ 35000 ปอนด์ หรือมีความเหมาะสมกับงานที่ทำ สำหรับวีซ่าเทียร์ 2 ทั่วไปและนักกีฬา ที่ตั้งใจย้ายถิ่นฐาน หลัง เมษายน 2016 (ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ PhD และในประเภท shortage occupation)
 • เริ่มต้น “การเว้นช่วงเวลา” สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าเทียร์ 2 และต้องการยื่นขอใหม่อีกครั้ง โดยผู้ขอวีซ่า จะต้องเว้นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าได้อีกครั้ง
 • เริ่มต้นโครงการ new post-study ในระบบวีซ่าเทียร์ 2

เทียร์ 4 – วีซ่านักเรียนอังกฤษ
การปรับวีซ่านักเรียนรอบสุดท้าย จากการปรับปรุงเมื่อเดือนมีนาคม 2554 หลักเกณฑ์คร่าว ๆ มีดังนี้

 • ผ่อนผันในเรื่องของระยะเวลาสำหรับสถาบันที่เป็น Sponsor ให้กับนักเรียน ที่ยื่นขอตรวจสอบและยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานนั้น ๆ หรือจากการประเมินให้เป็น Highly Trusted Sponsor
 • เริ่มต้นการจำกัดระยะเวลาสำหรับการเรียนในระดับปริญญา
 • ปรับเงื่อนไขและข้อห้ามของ Work Placement ให้รัดกุมยิ่งขึ้น
 • เพิ่มวงเงินสนับสนุนที่จะต้องแสดงให้สถานทูตเห็นว่า มีจำนวนเพียงพอสำหรับการไปศึกษาต่อตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s