วีซ่านักเรียนอังกฤษ ข้อมูล Post-Study work (Tier-1)

การขอวีซ่าเพื่อทำงานหลังจากที่เรียนจบโดยถือ วีซ่านักเรียนอังกฤษ

Post-Study work (Tier-1)

วีซ่า Tier 1 คืออะไร?

วีซ่า Tier-1 แบบ Post-Study Work จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่า สามารถหางานทำได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (โดยปกติแล้วจะได้รับเป็นระยะเวลา 2 ปี) โดยไม่ต้องมี Sponsor เป็นผู้ให้การสนับสนุน หรือ เป็นผู้รับรอง แต่วัตถุประสงค์ที่จริงแล้ว เพื่อให้วีซ่านี้เป็นตัวเชื่อมไปสู่งานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง หรืองานที่ใช้ทักษะเฉพาะมากกว่า โดยทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของอังกฤษคาดหวังให้ ผู้ถือวีซ่านี้ควรเปลี่ยนหมวดของวีซ่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วีซ่า แบบ Tier-1 (Post-Study Work) เป็นวีซ่าในระบบการให้คะแนน (points-based system) สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้อยู่ในโซนยุโรป ซึ่งการจะได้รับวีซ่าชนิดนี้ ผู้ขอจะต้องทำคะแนนให้ได้ 95 คะแนน และผ่านเกณฑ์ตามที่ Immigration Rules กำหนดไว้ โดยคะแนน แบ่งออกเป็น

คะแนนในส่วนของคุณลักษณะ 75 คะแนน แบ่งเป็น

 • 20 คะแนน จาก การมีหลักฐาน UK qualification โดยจะต้องได้รับในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากสถาบันที่เป็น UK recognised body, UK Postgraduate Certificate in Education และ higher national diploma (HND) สถาบันในสกอตแลนด์
 • 20 คะแนน จาก การเรียนจบจากสถาบันที่กำหนด ได้แก่
  – UK recognised body
  – UK listed body
  – เป็นสถาบันที่มีใบอนุญาตใน Tier 4 Sponsor list
  –  a Scottish publicly funded institution of further or higher education (for HNDs only)
  –  a genuine (bona fide) Scottish private education institution (for HNDs only)
 • 20 คะแนนจากการอาศัยอยู่ใน UK ตามเงื่อนไขที่กำหนด (Immigration Status) โดย 20 คะแนนนี้ ได้จากการแสดงหลักฐานว่า ระหว่างที่ เรียนต่ออังกฤษ อยู่นั้น ได้รักษาสถานะของ วีซ่าUK ในกลุ่มต่อไปนี้

– วีซ่า Tier 4 of the points-based system
วีซ่านักเรียนอังกฤษ
– นักเรียนพยาบาล
– student re-sitting an examination
– student writing up a thesis

 • 15 คะแนน จากการยื่นหลักฐาน UK qualification ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า Post-study Work วันที่ใช้นับคะแนนในส่วนนี้ คือ date of award ไม่ใช่ date of graduation

** นักเรียนอังกฤษจะได้รับคะแนน 75 คะแนนโดยอัตโนมัติ หากเรียนต่ออังกฤษ และถือวีซ่านักเรียนอังกฤษ ในสาขาดังนี้
1. the Science and Engineering Graduates Scheme (SEGS);
2. the International Graduates Scheme (IGS); or
3. Fresh Talent: Working in Scotland Scheme (FT: WISS).

คะแนนทักษะภาษาอังกฤษ 10 คะแนน

คะแนนในส่วนนี้ จะได้โดยอัตโนมัติ หากได้รับ 75 คะแนนข้างต้น

คะแนนจากการมีเงินสนับสนุนที่เพียงพอ 10 คะแนน

 • หากยื่น วีซ่านอก UK จะต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 2,800 ปอนด์ นานเกิน 90 วัน
 • หากยื่น วีซ่าใน UK จะต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 800 ปอนด์ นานเกิน 90 วัน

หมายเหตุ วีซ่าอังกฤษ ประเภทนี้ จะถูกเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ในเดือน เมษายน ปี 2012
ผู้สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s